Fungus:


 
 

organisme dat noch tot de dieren noch tot de planten behoort
en in hoofzaak bestaat uit schimmeldraden die samen zwamvlokken vormen,
daarnaast vaak ook een vruchtlichaam hebben wat dient voor de voortplanting.