Flagellen:


 
 

trilharen,
komen op het buitenoppervlak van de cel voor bij
protozoa en sommige wieren.