Fermentatie:


 
 

omzetting van organisch materiaal in methaan, koolstofdioxide
en andere moleculen door anaërobische bacteriën.