Extrasystole:


 
 

voortijdige samentrekking van het hart
die niet in het normale ritme van het hart valt
en ook niet afkomstig is uit de sinusknoop.