reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Evolutietheorie:
 
 

Theorie over het ontstaan en de evolutie van het leven.
Volgens Charles Darwin evolueert het leven doordat die organismen
die het beste aangepast zijn aan hun omgeving
de grootste kans op overleving hebben.
Het genetische materiaal verandert.
Binnen een soort zijn dan niet alle individuen meer gelijk.
Sommige eigenschappen leiden tot betere aanpassingen aan de omgeving,
andere tot uitsterven van de soort.