reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Evolutie:
 
 

geleidelijke ontwikkeling van generatie op generatie van levend organisme.
Van de lagere organisme tot de hogere,
gedreven door mutaties en gericht door selectie.