reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Erfelijk:


 
 

overdracht van zowel zichtbare als onzichtbare kenmerken
van de ouderparen op de nakomelingen.