Epitheliaal:


 
 

op het epitheel betrekking hebbende.