Endeldarm / rectum:


 
 

Het laatste gedeelte van de dikke darm,
beginnend bij de colon (karteldarm)
en eindigend bij de cloaca.