Embryo:


 
 

vrucht in zijn eerste ontwikkelingsstadium
waarin de cellen nog ongedifferientieerd zijn;
zodra de verschillende organen zich ontwikkelen,
spreekt men van een foetus.