Elektron:


 
 

deel van atoom met negatieve lading.