Elektromagnetisch:


 
 

berustend op de werking van een elektromagneet
of staat daarmee in verband.