Ecosysteem:


 
 

onderling samenhangend leefgebied van dieren en planten.