Ecologie:


 
 

samenhang tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.