Dorsaal:


 
 

de rug dan wel de rugzijde van een lichaam.