Distaal:


 
 

van het lichaam af,
van het centrum af,
in de richting van het.
Het verst verwijderd van het centrum / oorsprong