Diffusie:


 
 

opgeloste stoffen waarvoor de aanwezige transportkanalen geopend zijn,
zullen zich door het membraan heen passief verplaatsen
volgens hun concentratiegradiënt
en dit doen tot dat de concentratie
aan beide zijden van het membraan in evenwicht is.