Dichtheid:


 
 

grootheid,
de hoeveelhed massa
van een materiaal dat aanwezig is in een bepaald volume,
wordt uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m3).