Diagnostiek:


 
 

methoden en technieken
om een ziekte of probleem
te kunnen vaststellen.