Diagnose:


 
 

vaststellen welk onderliggend patroon, stoornis of ziekte
ten grondslag ligt aan de vertoonde symptomen.