reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Diafragma:


 
 

Diaphragma;
Middenrif;
peesplaat tussen buik en borstholte,
belangrijk voor de ademhaling.