Depolarisatie:


 
 

verandering in de membraanpotentiaal van een cel
waardoor deze potentiaal minder negatief wordt.