reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Dendrobatinae:
 
 

Nederlandse naam; Pijlgifkikkers)
 
Rijk; Animalia
stam; Chordata
Klasse; Amfibia
Orde; Anura
Onderorde; Cryptodira
Familie; Dendrobatidae;
 
 

Alle soorten komen voor in delen van noordelijk Zuid-Amerika.
 
 

Onderfamilie; Dendrobatinae
 
 

Allen worden bedreigd en zijn opgenomen in CITES appendix II