reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Dendrobatinae:
 
 

Nederlandse naam; Pijlgifkikkers)
 
Rijk; Animalia
stam; Chordata
Klasse; Amfibia
Orde; Anura
Onderorde; Cryptodira
Familie; Dendrobatidae

Onderfamilie Dendrobatinae;
acht geslachten;
Adelphobates,
Andinobates,
Dendrobates,
Excidobates,
Minyobates,
Oophaga,
Phyllobates,
Ranitomeya,
 
 

Alle soorten komen voor in delen van noordelijk Zuid-Amerika.
 
 

Allen worden bedreigd en zijn opgenomen in CITES appendix II