reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Demarcatie:
 
 

afbakening;
grens tussen levend en afstervend weefsel in bijvoorbeeld een wond.