reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Degeneratie:
 
 

achteruitgang;
de massa's van bijvoorbeeld spierweefsel, botweefsel
of hersenweefsel neemt af.