reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Deficiëntieziekte:
 
 

ziekte door gebrek aan een of meer noodzakelijke stoffen
in de voeding,
zoals; vitaminen of mineralen.