reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Defaecatio:
 
 

Defecatie;
ontlasting;
stoelgang;
het uitscheiden fecaliën uit de darmen.