reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Darmvlok:
 
 

Villus;
kleine uitstulping in de dunne darm;
hierin bevinden zich bloed- en lymfevaten.