reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Crepitus:
 
 

droog, knakkend geluid
wanneer een ariculatio wordt gebogen of gestrekt.