reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Crepitatie:


 
 

1 zacht knetterend geluid
door onderling wrijven van twee verschillende lagen,
bijvoorbeeld;
longvlies tegen het borstvlies bij pleuritis;
 
2 beenstukken
die bij een beenbreuk tegen elkaar schuiven.