reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Creatinine:
 
 

eind product van de stikstofwisseling
gevormd in de spieren
en wordt uitgescheiden door de urine.