reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Convulsie:
 
 

stuip;
abnormale elektrische activiteit in de hersenen
waardoor ongewone reacties van de zenuwen ontstaan.
Bij een gegeneraliseerde aanval treedt bewusteloosheid op
met ongewenste spieractiviteiten.