reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Condensatie:
 
 

het onder invloed van druk en/of afkoeling vloeibaar worden
van een gas of damp.