reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Compact been:
 
 

levend en uiterst reactief weefsel.
Botbreuken kunnen daardoor snel hersteld worden.
 
Compact been is opgebouwd uit osteocyten en beenmatrix.
Daarnaast bevat compact bot ook vele bloedvaten
die voor de aan- en afvoer van stoffen
voor de osteocyten zorgen.