reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Classificatie:
 
 

ordening van begrippen in klassen en subklassen
ten einde de tussen hen bestaande semantische relaties tot uitdrukking te brengen.