reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Ciliën:
 
 

Trilhaar
onderdeel van een cel
dat buiten het celmembraan uitsteekt,
dat stoffen in een bepaalde richting duwt.