reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Chondrodyplasie:
 
 

abnormale groei van het Kraakbeen;
geeft dwerggroei.