Chlorideion:


 
 

door opname van één elektron,
een negatief geladen chloride atoom.