reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Cestode:


 
 

Lintworm;
enkele millimeters tot enige meters lange worm
opgebouwd uit een scolex,
gevolgd door proglottiden.