reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Cel:
 
 

Cytos;
kleinste levende eenheid.
Al het lichaamsweefsels en alle organen zijn opgebouwd uit specefieke cellen.
In elke cel zit een kern die het DNA bevat.