reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Cataract:


 
 

staar;
vertroebeling van de ooglens,
vermindert het gezichtsvermogen.