reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Carbon:


 
 

koolstof
chemisch element met symbool C
atoomnummer 6.
 
komt in zeer veel verschillende verbindingen voor
en in alle organische levensvormen.
Koolstof heeft ook de interessante eigenschap
dat het chemische verbindingen met zichzelf
en talloze andere elementen kan aangaan.
In verbinding met waterstof
vormt het zogenaamde koolwaterstoffen.