reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Calcificatie:


 
 

verkalking;
afzetting van kalkzouten in weefsel.