reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Caesarea:


 
 

Sectio caesarea, Keizersnede
verloskundige operatie,
waarbij de vrucht door een snede in de uterus geboren wordt.