reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Borstvlies:


 
 

omsluit de borstholte.
Het borstvlies is door een vloeistof gescheiden
van het longvlies.