reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Bloedspiegel:


 
 

concentratie van een bepaalde stof in het bloed,
b.v.; medicatie, glucose.