reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Bloedplasma:


 
 

lichtgele of grijsgele vloeibare gedeel
van het bloed zonder bloedcellen,
ontstaat na toevoeging van een antistollingsmiddel.
Bevat ;
proteïnen,
voedingsstoffen,
metabole eindproducten,
hormonen en
anorganische elektrolyten.