reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Bewustzijn:


 
 

zintuiglijke toestand
waarin een levend wezen prikkels uit de buitenwereld
en uit het eigen lichaam efficiënt verwerkt
en/of beantwoordt.