reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Bentisch:


 
 

gezamenlijk op en in de bodem van wateren levende dieren
onder te verdelen in;
epifauna
infauna.